Laste kõneapraksia: avaldumine ja hindamine eesti lastel

Liikmed ülikoolist:

Marja-Liisa Mailend, Marju Lahtein, Marika Padrik, Kerttu Urmann, Stella Saar

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Minna Vanhala-Haukijärvi (MA, University of Turku, University Teacher)

Anna-Leena Martikainen (LP, University of Eastern Finland, University Teacher)

Daiva Kariene (PhD, Vytautas Magnus University, Researcher)

Simona Daniute (MA, Šiauliai University, Doctoral Student)

Uuritavad probleemid:

Uuritakse laste kõneapraksia avaldumist eesti keeles, püütakse välja selgitada keelespetsiifilisi tunnuseid ja sellest lähtuvalt panna alus hindamisvahendite väljatöötamisele.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Marja-Liisa Mailend: ettekanne "Laste kõneapraksia: avaldumine ja hindamine eesti keeles" Eesti Logopeedide Ühingu koolitusel "Logopeedilt logopeedile II" 03.12.21

Publikatsioonid:

Lahtein, M., Mailend, M-L., Padrik, M. (2021). Kuidas analüüsida eesti laste häälduspuudeid? Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 17, 177-192.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis