Kakskeelsed keelepuudega lapsed: hindamisvahendite väljatöötamine

Liikmed ülikoolist:

Marika Padrik, Virve-Anneli Vihman
üliõpilased Kristiine-Nändi Tammsalu, Adele Vaks, Ere Tuunas, Hanna Marta Sirel, Annika Labent

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Merit Hallap (Luunja Keskkooli logopeed), Olga Fil (Logopeediakliinik, logopeed)

Koostööpartnerid:

HARNO, Varssavi ülikooli psühholoogiainstituut

Uuritavad probleemid:

Eesmärgiks on välja töötada kakskeelsete laste keelelisi oskusi hindav testikomplekt, mis koosneb lausete ja pseudosõnade järelekordamise testidest ja sõnavaratestist, mille abil on võimalik objektiivselt tuvastada keelepuuet kakskeelsel lapsel. Nende testide olemasolu eesti keeles võimaldab tulevikus hinnata kakskeelseid lapsi mitmes keeles, sest paljudes Euroopa Liidu riikide keeltes on vastavad testid juba olemas.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Vaks, A., Vihman, V., Padrik, M. (posterettekanne) Development of the Cross-Linguistic Lexical Tasks in Estonian. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastakonverents (27.-28.04.2023)
  • Marika Padrik. Eesti Logopeedide Ühingu koolitus "Logopeedilt logopeedile II", projekti tutvustus (03.12.2021)
  • Anneli Paulus, Marika Padrik. Bilingual Students with Special Education Needs – a Challenge for the Teachers. 7th Speech Language Therapists' congress of the Baltic states: Fluency in speech and reading (06-07.03.2020, Riia) 
  • Marika Padrik, Merit Hallap. Veel üks käsiraamat?!  Ettekanne RITA-projekti lõpukonverentsil (15.02.2020, Tartu)
  • Anneli Paulus, Marika Padrik. Bilingual Students with Special Educational Needs – a Challenge for the Teachers. 4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language (16-21.01.2020, Tallinn)

Publitseeritud õppematerjalid:

Padrik, M., Hallap, M. (2020). Mitmekeelne erivajadusega õpilane koolis. Käsiraamat.

Publikatsioonid:

Padrik, M., Vihman, V. A., & Fil, O. (2022) Keelepuude märkamine kakskeelsetel lastel: eestikeelse lausete järelekordamise testi prooviuuring. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10(2), 305-333.

 

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX