Kakskeelsed keelepuudega lapsed: hindamisvahendite väljatöötamine

Liikmed ülikoolist:

Marika Padrik, Virve-Anneli Vihman; Kristiine-Nändi Tammsalu, Adele Vaks

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Merit Hallap (Luunja Keskkooli logopeed), Olga Fil (Logopeediakliinik, logopeed)

Uuritavad probleemid:

Eesmärgiks on välja töötada 2 keeletöötlusvõimet hindavat järelekordamise testi ja 1 sõnavara hindav test, mille abil on võimalik objektiivselt tuvastada keelepuuet kakskeelsel lapsel. Nende testide olemasolu eesti keeles võimaldab tulevikus hinnata kakskeelseid lapsi mitmes keeles, sest paljudes Euroopa Liidu riikide keeltes on vastavad testid juba olemas.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Marika Padrik: Eesti Logopeedide Ühingu koolitus "Logopeedilt logopeedile II", projekti tutvustus, 03.12.2021.
  • Anneli Paulus, Marika Padrik. Bilingual Students with Special Education Needs – a Challenge for the Teachers. 7th Speech Language Therapists' congress of the Baltic states: Fluency in speech and reading. March 6-7, 2020, Riga, Latvia. 
  • Marika Padrik, Merit Hallap. Veel üks käsiraamat?!  Ettekanne RITA-projekti lõpukonverentsil. Tartu, 15.02.2020
  • Anneli Paulus, Marika Padrik: Bilingual Students with Special Educational Needs – a Challenge for the Teachers. 4th Baltic Sea Conference on Literacy. Searching for a Common Language. January 16th-21st 2020. Tallinn, Estonia.

Publitseeritud õppematerjalid:

Padrik, M., Hallap, M. (2020). Mitmekeelne erivajadusega õpilane koolis. Käsiraamat.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis