Humanitaarvaldkonna ainedidaktika

Liikmed ülikoolist:

Olga Schihalejev, Andrus Org, Maigi Vija, Marvi Remmik

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Aleksandra Sooniste, Aive Kaldra

Uuritavad probleemid:

Humanitaar- ja sotsiaalainete didaktikute professionaalne areng nüüdisaegsel õpikäsitusel põhineva metoodika täiendkoolituste läbiviimisel.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Andrus Org ja Olga Schihalejev 14th annual Technology, Education and Development Conference Märts 2020, Valencia ettekanne: “Travel-Based Learning in Shaping Comprehensive World-View and Natural Learning Behaviour”

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Andrus Org, HTMi põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava arendustöö 2019-2021, keele ja kirjanduse valdkonna töörühma juhtimine, valdkonnakavade ja ainekavade ajakohastamine ning täiendamine.

Publitseeritud õppematerjalid:

Tartu Ülikooli humanitaar- ja sotsiaalainete arendusrühm. (s.a.) Nüüdisaegne õpikäsitus humanitaar- ja sotsiaalainetes.

Publikatsioonid:

Org, A., Schihalejev, O., Remmik, M. (2020). Travel-based learning in shaping comprehensive world-view and natural learning behaviour. INTED2020 Proceedings, 5671−5679. (INTED2020 Proceedings). DOI: 10.21125/inted.2020.1530

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#teadus
avatud raamatud laual

Pedagogicumi teemaseminar IX

#teadus
Roheline taim

Pedagogicumi teemaseminar VIII

#teadus
Kartoteek

Pedagogicumi teemaseminar VII