Eneseregulatsioon ja enesejuhtimine

Liikmed ülikoolist:

Katrin Saks, Natalia Edisherashvili, Kerli Kõiv, Kõue Heintalu

Koostööpartnerid:

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Uuritavad probleemid:

Eneseregulatsioon ja enesereguleeritud õppimine, sh selle mõõtmine (mõõtmisinstrumentide arendamine) ja selle toetamine. Enesejuhtimine NEET-noorte kontekstis, sh selle mõõtmine (mõõtmisinstrumendi arendamine) ja selle toetamine. Eesmärgistamine akadeemilises kontekstis.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Katrin Saks, The role of goal-setting in enhancing the self-regulated learning process in the digital learning environment within the context of higher education. AARE, 28. november 2022
 • Kerli Kõiv, Enesejuhitud õppimise roll NEET-noorte toetamisel: teoreetiline mudel, mis põhineb süstemaatilisel kirjanduse ülevaatel. Võrumaa Teaduspäev, 26. november 2022. Võru Instituut
 • Katrin Saks Eneseregulatsioonioskuse toetamine läbi metakognitiivse refleksiooni. LÕIM-projekti koolituspäev, 27.oktoober 2022
 • Kerli Kõiv Enesejuhitud õppimine: kontseptsioon, faktorid ja mõõdikud. Võru maakonna meetoodikaseminar, 27. oktoober 2022
 • Natalia Edisherashvili, Supporting self-regulated learning in distance learning contexts at the higher education level. EARLI-SIG, 24. august 2022
 • Kerli Kõiv, The role of self-directed learning while supporting NEET-youth: theoretical model based on systematic literature review. JURE, 18.-22. juuli 2022 Porto, Portugal.
 • Katrin Saks, The role of motivation, self-efficacy, effort and self-set grade-goals in predicting learning outcomes. EARLI-SIG, 29. juuni 2022
 • Katrin Saks, Assessing Age and Gender-Specific Differences in Student Self-Regulation Skills. AERA, 25. aprill 2022
 • Katrin Saks, To stay or not to stay: A Model for predicting Teacher Persistence. AERA, 22. aprill 2022
 • Kerli Kõiv, An interdiciplenary collaboration model supporting NEET-youth self-directed learning. Rahvusvaheline konverents "NEETs & Rural in Romania: knowledge, problem, solutions" 9. juuni 2021 Rumeenia
 • Kerli Kõiv, An interdiciplenary collaboration model supporting NEET-youth self-directed learning. Rahvusvaheline konverents "Education: What's next? Formal education & training and the transition from school to work in rural areas", 27. jaanuar 2021 Lissabon, Portugal
 • Katrin Saks, Ettekanne "Teachers' awareness and practical activities when facilitating learners' learning skills" rahvusvahelisel konverentsil ICEEPSY, oktoober 2020 (online)
 • Kerli Kõiv, Osalemine ja esinemine ettekandega “An interdiciplinary collaboration model supporting NEET-youth self-directed learning” rahvusvahelisel konverentsil "Dialogue for Non-Formal Education" Istanbulis, 23.-24. oktoober 2020
 • Kerli Kõiv, Osalemine ja esinemine noorsootöö-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna võrgustikuseminaril 12. oktoober 2020 Pärnus, ettekanne teemal “Noortekeskus kui enesejuhitud õppimise toetaja”

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Kõiv, K. & Saks, K. Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas (projekt 2022-2024)
 • Kõiv, K. Osalenud NEET-noorte tugimeetme teenuse kvaliteedijuhina üleriiklikus NEET-noortele suunatud võrgustikus. 
 • Kõiv, K. Osalenud Haridus- ja Noorteameti ESF programmi projektide teostajate töörühmas ning riiklikus Noortegarantii juhtrühmas. 
 • Kõiv, K. Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni ANDRAS projekti AGENDA juhtrühma liige. Projekt tegeleb õppest väljalangenud täiskavanute nt noored emad tagasitoomisega haridusse. 
 • Saks, K. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss; ETAG
 • Saks, K. HTM haridusstipendiumite komisjon

Publitseeritud õppematerjalid:

 • Õpioskuste arendamine digirikkas keskkonnas (haridustark.ut.ee)

Publikatsioonid:

 • Akopyan, A., & Saks, K. (2022). Effects of the Reading Practice Platform (Readvise) in Developing Self-Regulated Reading Skills of Tertiary Students in L2 Learning. Education Sciences, 12(4), 238.
 • Edisherashvili, Natalia; Saks, Katrin; Pedaste, Margus; Leijen, Äli (2022). Supporting Self-Regulated Learning in Distance Learning Contexts at Higher Education Level: Systematic Literature Review. Frontiers in Psychology, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.792422.
 • Kõiv, K., Saks, K., Paabort, H., Lendzhova, V., & Smoter, M. (2022). A Service Model for Self-Directed Learning of NEET Youth at the Local Government Level. Youth & Society, 54(2_suppl), 52S-68S.
 • Saks, K., Ilves, H., & Noppel, A. (2021). The impact of procedural knowledge on the formation of declarative knowledge: How accomplishing activities designed for developing learning skills impacts teachers’ knowledge of learning skills. Education Sciences, 11(10), 598.
 • Kõiv, Kerli; Saks, Katrin; Paabort, Heidi; Lendzhova, Vladislava; Smoter, Mateusz (2021). A Service Model for Self-Directed Learning of NEET Youth at the Local Government Level. Youth and Society, 0044118X2110582. DOI: 10.1177/0044118X211058225.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis