Eesti keele kui teise keele õppemetoodika

Liikmed ülikoolist:

Mare Kitsnik
üliõpilane Katrin Mikk

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Sille Midt

Uuritavad probleemid:

Eesti keele kui teise keele omandamise loomulik arengurada; eesti keele kui teise keele kaasahaarav, aktiivne ja jõukohane õpe; mängustatud improvisatsiooniline aktiivõpe

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine (18.-19.05.2023, TLÜ)
  • Mare Kitsnik. Töötoa “Õppematerjalide loomine ja tõhus kasutamine” juhtimine.
  • Mare Kitsnik. Sõnajalaõis B2.1- kuidas luua jõukohast, aktiivset ja kaasahaaravat õppekomplekti.
  • Sille Midt. Rääkimisoskuse õpetamisest keeletunnis.
  • Katrin Mikk. Kirjutamisülesannetega tegelemine huvitavamaks nii õpilastele kui õpetajale.
 • Rakenduslingvistika konverents (28.04.2023)
  • Sille Midt. Posterettekanne “Development of writing skills: task types and feedback”.
  • Katrin Mikk. Posterettekanne “The role of input and output in developing second language speaking skills”.
 • Mare Kitsnik. Õppemetoodika, -materjalid ja õpetajad - eesti keele oskuse alustalad koolis. Eestikeelsele õppele ülemineku probleeme - arutelu Riigikogus (19.01.2023)
 • Muutuva keele päev (11.11.2022, Tartu Ülikool)
  • Sille Midt. Õpetajate arvamused keelevigade kohta ja vigadega tegelemine - kas püsiv või muutuv?
  • Katrin Mikk. Rääkimisoskuse arengu ja rääkimismotivatsiooni uurimisest B1-taseme kursusel.

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Mare Kitsnik - Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keel teise keelena ainekava arendamise töörühma juht, eesti keele B2-tasemeeksami ekspertrühma liige, eesti keele kui teise keele olümpiaadi žürii esimees, Tallinna eesti keele maja nõukogu liige, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liige.

Publitseeritud õppematerjalid:

Publikatsioonid:

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX