Eesti keele kui teise keele õppemetoodika

Liikmed ülikoolist:

Mare Kitsnik, Katrin Mikk, magistriõppe üliõpilased

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Sille Midt

Uuritavad probleemid:

Eesti keele kui teise keele omandamise loomulik arengurada; eesti keele kui teise keele kaasahaarav, aktiivne ja jõukohane õpe; mängustatud improvisatsiooniline aktiivõpe

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel (alates 2020. aastast):

Mare Kitsnik (Narva kolledži pedagoogiline konverents 2021; konverents "Eesti keel ja kultuur maailmas" 2021, LAK-õppe päeva konverents 2021, Eesti keele mess Ku-ky 2021, kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajate aruteluseminar 2021, eesti keele kui teise keele õpetajate suurkogu 2021, Projekti "RITA-Ränne" lõpukonverents 2021, Keelepöörde konverents 2020), Katrin Mikk (eesti keele kui teise keele õpetajate suurkogu 2022)

Üleriigilistes töörühmades panustamine (alates 2020. aastast):

Mare Kitsnik - Põhikooli ja gümnaasiumi eesti keel teise keelena ainekava arendamise töörühma juht, eesti keele B2-tasemeeksami ekspertrühma liige, eesti keele kui teise keele olümpiaadi žürii esimees, Tallinna eesti keele maja nõukogu liige

Publitseeritud õppematerjalid (eestikeelsed, alates 2020. aastast):

Publikatsioonid (nii eestikeelsed teadusväljaanded kui ka WoS või Scopus andmebaasis kajastuvad, alates 2020. aastast):

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis