Digitaalse kirjaoskuse arendamise teadusrakuke keelte-erialadel

Liikmed ülikoolist:

Merje Miliste, Marge Käsper, Liina Maurer, Anne Arold

Koostööpartnerid:

HARNO

Uuritavad probleemid:

Kuidas integreeritult toetada õppijate (ja ka õppejõudude) erialaste digioskuste arendamist (nt elektrooniliste sõnaraamatute ja andmebaaside oskuslik kasutamine vs guugeldamine jne).

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Digital Practices Workshop korraldamine TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis 17.06.2021
  • HV õppejõudude arutelupäeva "Digipädevused humanitaarias: Mis, kuidas ja miks?" korraldamine koostöös TÜ digihumanitaaria ja infoühiskonna keskusega (04.11.2020) sh Marge Käsperi ettekanne "DigComp ja keelepraktika ühe MOOCi näitel"
  • Käsper, M., Maurer, L. (2020). Starting Points in French Discourse Analysis’ Lexicometry to Study Political Tweets. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 5th Conference.: DHN 2020 Digital Humanities in the Nordic Countries, Riga, Latvia, October 21-23, 2020.. Ed. Reinsone, Sanita; Skadiņa, Inguna; Baklāne, Anda; Daugavietis, Jānis. CEUR Workshop Proceedings : CEUR-WS.org, 379−387.

Publitseeritud õppematerjalid:

vt ka teisi meie VEDA projekt raames valminud õpiobjekte

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX