Alus- ja alghariduse ainedidaktikate teaduspõhine arendamine

Liikmed ülikoolist:

Krista Uibu, Aigi Kikkas, Kaire Jõgi, Esta Sikkal, Tiia Krass, Ilona Võik, Külli Hiiemäe-Metsar, Irja Vaas, Kristel Ruutmets, Maarja Sõrmus, Merle Taimalu, Heily Leola

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Maiki Vanahans

Koostööpartnerid:

Tallinna Ülikool

Uuritavad probleemid:

I-II kooliastme õpilaste ja koolieelikute pädevused ja nende hindamine (nt suhtluspädevus, ettevõtluspädevus jt), õpetajate õpetamistegevused õpilaste pädevuste arendamisel.
Milliseid ainedidaktikate õpetamise mudelid on kõige sobivamad esmaõppes, valmistamaks ette lasteaia- ja klassiõpetajaid?
Milliseid muudatused tuleb sisse viia erinevates ainedidaktika ainetes ja moodulites, et tulevaste lasteaia- ja klassiõpetajate ettevalmistus vastaks kaasaja nõuetele ja vajadustele?

 • Külli Hiiemäe-Metsar, Krista Uibu, Mervi Raudsaar. Assessment of Differences in Attitude of Third and Sixth Grade Students Towards Entrepreneurial Competence. ESU 2023 (27.08.-02.09.2023, Tartu)
 • Maiki Vanahans, Inge Timoštšuk, Krista Uibu. Estonian Preschool and Primary Teachers’ Preparedness and Experience to Teach Migrant Students. JURE 2023 (20.-21.08.2023, Thessaloniki)
 • Heily Leola, Merle Taimalu, Krista Uibu. A framework for evaluating preschool learning materials: a systematic literature review. EECERA 2023 (august 2023, Lissabon)
 • Merle Taimalu, Heily Leola, Taige Kusma. Preschool Children’s Free Play and Teachers’ Roles as Facilitators. EECERA 2023 (august 2023, Lissabon)
 • Tiia Krass, Krista Uibu, Esta Sikkal. University teachers’ competence in teaching subject didactics. EDULEARN23 (03.-05.07.2023, Mallorca de Palma)
 • Külli Hiiemäe-Metsar, Krista Uibu, Mervi Raudsaar. Assesment of the Sub-Competences of Entrepreneurial Competence in the Basic School. END 2023 (24.-26.06.2023, Lissabon)
 • Esta Sikkal. Muukeelne õpilane ja praktikate juhendamine. PG praktika kogukonna kevadkool (24.04.2023, Nelijärve)
 • Irja Vaas. Käsitöö õpetamine Tartu Ülikoolis ning ainedidaktilised suunad õppeaine õpetamisel. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” sügiskonverents „Millised muutused on sisse viidud tehnoloogiavaldkonna õppekavasse” (25.11.2022, Tartu)
 • Maiki Vanahans & Krista Uibu. Preschool and Primary Teachers' Intercultural Competence for Teaching Migrant Students. SIG 10, 21 & 25 Conference 2022 (07-09.09.2022) 
 • Heily Leola, Merle Taimalu, Krista Uibu. Evaluation model of learning material for preschool and primary school. ATEE 2022 (08.2022, Riia)
 • Krista Uibu. Promoting Teachers’ Intercultural Competences for Teaching in the Diverse Classroom. END 2022 (15-17.06.2022)
 • Krista Uibu. THE DUAL ROLE OF SCHOOL MENTORS: HOW TO ESTABLISH TEACHING AND SUPERVISION GOALS? END 2022 (15-17.06.2022)
 • Külli Hiiemäe-Metsar, Development of students` entrepreneurial competences with tasks of basic school, ESU (2021)
 • Irja Vaas: Haridus- ja Teadusministeeriumi tehnoloogia ainevaldkonna ekspert (04.2023-12.2023)
 • Heily Leola, Merle Taimalu: 2021 HTM-i koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava töörühm
 • Krista Uibu: 2021 – Eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi humanitaaria valdkonna retsensent, HARNO
 • Krista Uibu: 2020 – Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss, ETAG

Vaas, I. (2022). Kunstitegvused lasteaias. Tartu: Kröösus.

 • Vanahans, M., Timoštšuk, I., Uibu, K. (2023) Lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangud oma ettevalmistusele, pädevusele ja kogemusele õpetada uussisserändajast õpilasi. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 11(1),103–129.
 • Kärbla, T., Uibu, K., & Männamaa, M. (2023) Short- and Long-term Effects of a Strategy Intervention on Basic School Students’ Text Comprehension. Literacy Research and Instruction, xx (xx), xx−xx. DOI: 10.1080/19388071.2023.2167675
 • Saar, K., Loogus, T., & Uibu, K. (2022). Suulise suhtluse toetamine fiktiivse identiteedi keeleõppemeetodi abil. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 10(2), 277-304.
 • Timoštšuk, I., Uibu, K., & Vanahans, M. (2022). Estonian Preschool and Primary Teachers’ Intercultural Competence as Shaped by Experiences with Newly Arrived Migrant Students. Intercultural Education, 1-18.
 • Hiiemäe-Metsar, K., Raudsaar, M., & Uibu, K. (2021). Ettevõtluskirjaoskuse arendamine gümnaasiumis Junior Achievementi ülesannetega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9(2), 184-211.
 • Kärbla, T., Uibu, K., & Männamaa, M. (2021). Teaching strategies to improve students’ vocabulary and text comprehension. European Journal of Psychology of Education, 36(3), 553-572.
 • Puksand, H., & Uibu, K. (2021). Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri,  9(2), 47-71.
 • Sikkal, E.; Uibu, K.; Vaas, I.; Krass, T. (2021). Teaching Evidence-Based Subject Didactics in Primary Teacher Education. lnternational Electronic Journal of Elementary Education, 13 (5), 639−649. DOI: 10.26822/iejee.2021.218.
 • Taimalu, M., Uibu, K., & Leola, H. (2020). Eesti keele ja matemaatika õppevara valiku põhimõtted ja eesmärgid lasteaia- ja klassiõpetajate hinnangul. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 164−191. DOI: 10.12697/eha.2020.8.2.07
 • Uibu, K., Salo, A., Ugaste, A., & Rasku-Puttonen, H. (2021). Observed teaching practices interpreted from the perspective of school-based teacher educators. European Journal of Teacher Education, 1-19.

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX