Skip to main content

PRÕM

PRÕM on toetusskeem, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

  • praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika
  • kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
  • keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus Haridus- ja Noorteamet.
Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015–31.12.2021.
 
Programmi raames toetatakse järgnevaid tegevusi:
8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Ülikool osaleb tegevustes 8.1, 8.4, 8.5 ja 8.8.

Image
#koostöö
Üliõpilased tunnis

Eduko

Jaga
08.12.2021
#koostöö
Üliõpilased kotttoolidel

Pedagogicumi koostööpartnerid

Jaga
23.11.2021
Jaga
22.11.2021