Skip to main content

Praktikad õpetajakoolituses

Praktikamoodul koosneb õpetajakoolituses neljast praktikaainest:

on kõigil õpetajakoolituse erialadel ühesugune. Maht on kokku 6 EAP ning võtab aset 1.–3. semestril (v.a eripedagoogid). Praktika on jaotatud kolmeks osaks: igas semestris viibib üliõpilane 4–5 päeva praktikaasutuses, kus täidab vaatlus- ja harjutusülesandeid, milles keskendutakse alusmooduli ainetes käsitletavatele üldpedagoogilistele pädevustele. Ülikoolis toimuvad teemasid kokku võtvad seminarid. Praktikaasutuses juhendab üliõpilasi mentorõpetaja, kelle põhiülesanne on läbi viia läbi mentorarutelusid (lisaks lubab oma tunde vaadelda ja üliõpilasel veidi katsetada). Tegevõpetajad saavad praktikat teha oma töökohas.

on enamasti konkreetse õppekavaga seotud vaatlus- ja osaluspraktika. Praktika maht on 3 EAP ning toimub 3. semestril. Praktika raames tehakse ka rühmakülastusi haridusasutustesse. Mentor (praktikaasutuse poolne juhendaja) võimaldab vaadelda või tunni osa läbi viia, toetab, tutvustab oma tööd, vajadusel annab tagasisidet üliõpilase tegevusele.

on pikem erialane praktika, mis erineb õppekavati. Praktika maht on 11 EAP, toimub 3.–4. semestril. Praktika raames katsetatakse kõike, mida õpingute jooksul omandatud. Praktikaasutuse poolne juhendaja lubab vaadelda tunde, toetab tundide ettevalmistamisel, analüüsib koos üliõpilasega, tagasisidestab ning annab üliõpilase tegevusele praktika lõppedes kirjaliku hinnangu.

Nendes ainetes, kus on võimalik valida lisaeriala, toimub lisaeriala praktika, mille sisu on sama, mis põhipraktikal. Maht on enamasti 3 EAP, toimub 3. või 4. semestril.. 

erineb õppekavati. Praktika maht on 4 EAP ning see toimub 2.–3. semestril. Sisuks on ülikoolis kaasüliõpilastele minitundide andmine, toimub ka asutuste külastusi.

Image
#õppimine
Üliõpilased raamatukogus

Täiendusõpe

Jaga
17.11.2021
#õppimine
Üliõpilased tahvli ees

Praktikate info üliõpilastele

Jaga
16.11.2021
#õppimine
Üliõpilased raamatukogus

VÕTA õpetaja kutseõpingutes

Jaga
10.11.2021