Skip to main content

Pedagogicumi dokumendid

Pedagogicumi statuut
(kinnitatud rektori 04.11.2011 käskkirjaga nr 15, jõustunud 01.01.2012; muudetud rektori 13.01.2016 käskkirjaga nr 1-8/RE/36, jõustunud 13.01.2016)

Pedagogicumi kommunikatsiooni põhimõtted ja viisid
* Pedagogicumi nõukogu otsusega (25.11.21) ilmub Õpetajahariduse infokiri kord kuus. 

Pedagogicumi tegevuskava 2021
(kinnitatud Pedagogicumi nõukogu otsusega 23.11.2020)

#ülikoolist
Pedagogicumi töötajad trepil

Kontakt

Jaga
06.12.2021
#ülikoolist
Tartu Ülikoooli peahoone

Pedagogicumi nõukogu

Jaga
10.11.2021
#ülikoolist
Tartu Ülikoooli peahoone talvel

Tartu Ülikooli Pedagogicum

Jaga
10.11.2021