Oled klassik või tulevikuinimene?

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut korraldab 19.–20. oktoobril 2016 seminari „Oled klassik või tulevikuinimene?“ Nelijärve puhkekeskuses. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum arendamine“ avaseminariga, kus kohtuvad Tartu Ülikooli arendusrühmade liikmed ja nende kaasatavad koostööpartnerid. Sündmuse ajakava on allpool ning arutelude kokkuvõtted kajastatakse Pedagogicumi kodulehel pärast seminari toimumist. 

Sündmuse nimi / koolituspäeva või mooduli nimi ja number: seminar „Oled klassik või tulevikuinimene?“

Toimumise aeg: 19. – 20.10.2016

Toimumise koht: Nelijärve puhkekeskus, Nelijärve 4, Aegviidu vald, Harjumaa

Sündmuse eesmärk: arendusrühma liikmete tegevuste kaardistamine, nüüdisaegse õpikäsituse teaduspõhine kirjeldamine ja arendamiseks sobivate tegevuste välja töötamine, koostöö tugevdamine arendusrühma liikmete ja koostööpartnerite vahel

Läbiviija nimi ja allüksus: Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut

PÄEVAKAVA

1. päev – kolmapäev 19. oktoober 2016

13.30-14.00    kogunemine ja tervituskohv

14.00-14.45     Kas oled klassik või tulevikuinimene? Õpikäsituse kirjeldamine ja nüüdisaegsuse hindamine

Margus Pedaste, Äli Leijen, Anzori Barkalaja ja Anni Tamm

14.45-15.30     Õpikäsituse sisust ja levikust Eesti aladel

Mati Heidmets

15.30-16.00    Nüüdisaegse õpikäsituse mudelite konstrueerimine

praktiline töö rühmades (modereerib Margus Pedaste)

16.00-16.30    virgutuspaus

16.30-17.00     Rühmatööde tulemuste tutvustamine

17.00-17.30     Nüüdisaegse õpikäsituse mudeliga seonduvate probleemide ja küsimuste sõnastamine

praktiline töö rühmades

17.30-18.00     Sõnastatud probleemidele lahenduste ja küsimustele vastuste otsimine

praktiline töö rühmades

18.00-19.00     Rühmatööde tulemuste tutvustamine

avatud paneelarutelu

19.00-20.00     õhtusöök

20.00-...           Aktiivloovtööde ja kineetilise kunsti väljanäitus nüüdisaegse õpikäsituse teemal

 

2. päev – neljapäev 20. oktoober 2016

8.00-9.00         hommikusöök

9.00-9.45         Digipädevuste hindamise ja arendamise raamistikud. Uue rahvusvahelise 1-aastase magistriõppekava Educational Technology esmatutvustus (suunatud nii kõrgkoolide õppejõududele kui koolide õpetajatele)

Margus Pedaste ja Mario Mäeots

9.45-10.30       Õpetaja professionaalse arengu hindamise ning arendamise raamistikud

Äli Leijen, Pihel Hunt, Liina Malva

10.30-11.00    virgutuspaus

11.00-11.45     Muutuste juhtimine nüüdisaegse õpikäsituse valguses – töötava mudeli visandid. Seos kooliarendusprogrammiga

Anzori Barkalaja ja Martin Tiidelepp

11.45-12.30     Tagasisidestamise, probleemide ja ettepanekute paralleelsessioonid:

                        a) T1.2 Digipädevuste arendusrühm

b) T1.1 Üldpädevuste ning T1.9 Õpetaja professionaalse arengu arendusrühm

                        c) T1.10 Haridusasutuste juhtimise ja arendamise arendusrühm

12.30-13.30     lõuna

13.30-14.30     Rühmatööde tulemuste tutvustamine, avatud paneelarutelu.

14.30-15.15     Sissejuhatus T1.3-T1.5 arendusrühmadesse:

T1.3 erivajadustega õppijate;

T1.4 mitmekultuurilise hariduse;

T1.5 KELA ja klassiõpetajate;

arendusrühmade eesmärk ja planeeritavad tegevused

15.15-15.45    virgutuspaus

15.45-16.30     Sissejuhatus T1.6-T1.8 arendusrühmadesse:

T1.6 loodus- ja reaalainete;

T1.7 humanitaar- ja sotsiaalainete;

T1.8 kehalise kasvatuse ja kunstiainete;

arendusrühmade eesmärk ja planeeritavad tegevused

16.30-17.00     Kokkuvõte ja edasiste tegevuste kokkuleppimine

 

Lisainfo: kompetentsikeskuse projektijuht Anzori Barkalaja, anzori.barkalaja@ut.ee