Autor:
Kaja Karo

Narva õpetajad pingutavad eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumise nimel

15. juunil lõpetab Narva kolledžis klassiõpetajate ümberõppekursuse 26 Narva, Kohtla-Järve ja Tallinna õpetajat, kes soovivad hakata järgmisest õppeaastast õpetama eesti keeles. Aastane täienduskoolitusprogramm hõlmas 1.–6. klassi ainete didaktikat ja praktilist eesti keele õpet.

Ümberõppekursus valmistati Narva kolledžis ette spetsiaalselt eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks. Kursuse eesmärk oli anda osalejatele teadmised ja oskused töötamiseks 1.–6. klassi õpilastega eestikeelses õppekeskkonnas ning kujundada õppijates kindlustunnet ja valmisolekut õpetada aineid eesti keeles.

45-ainepunktiline programm hõlmas matemaatika, inimeseõpetuse ja loodusõpetuse didaktikat ning lisaks aineid, mis toetasid osalejate pädevust kavandada ja läbi viia eestikeelset õppetööd. Metoodilis-didaktiliste ainete maht oli 30 ainepunkti ehk 780 tundi.

Õpetajad kogunesid kursusele kaks korda kuus neljapäevast pühapäevani, samuti koolivaheaegadel. Intensiivne õppetöö toimus kõikidel koolituspäevadel hommikust õhtuni.

Tartu Ülikooli Narva kolledži direktori Indrek Reimandi sõnul kummutab klassiõpetajate ümberõppe kursus müüdi, et Narva õpetaja ei ole valmis eestikeelsele õppele ülemineku nimel pingutama. „Kursuse läbimine eeldas osalejatelt tugevat motivatsiooni ja enesedistsipliini. Ida-Virumaa õpetajate jätkuvat huvi enda arendamise vastu näitab seegi, et järgmiseks õppeaastaks ette valmistatud sarnase ümberõppekursuse kohad on juba täitunud,“ sõnas Reimand.

Õpperühma moodustasid tegevõpetajad, kellest pool valdas kursuse alguses eesti keelt B2-tasemel ja pool C1-tasemel. Kursuse lõppedes oli kesktaseme keeleoskusega õpetajatel võimalik minna tegema ka riiklikku eesti keele kõrgtaseme eksamit. Lõpetamise ajaks oli ühel õpetajal C1-taseme keeleeksam sooritatud ja mitu õpetajat olid eksamile registreerunud.

Ümberõppekursuse koolitajad olid Tartu Ülikooli Narva kolledži ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud ning Tallinnast pärit tegevõpetajad. Näiteks olid koolitajate hulgas Mare Kitsnik, Kati Bakradze-Pank ja Karola Velberg.

Järgmine klassiõpetajate ümberõppekursus algab Narva kolledžis augusti lõpus ja sellel osalevad valdavalt Narva koolide õpetajad.

Klassiõpetajate ümberõppekursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Pedagogicumi teemaseminar XI: tehisintellekt õppetöös

Pedagogicumi teemaseminar XI: tehisintellekt õppetöös
Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets