Skip to main content

Info praktikaasutusele

Praktika on Tartu Ülikooli kõigi 21 õpetajakoolituse eriala kohustuslik õppetöö osa, mille maht on kogu õppeperioodi peale vähemalt 24 EAP. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

Praktika toimub olenevalt liigist praktikaasutuses, kellega ülikoolil on koostööleping, või ülikoolis. Üliõpilasel on praktika juhendaja nii ülikooli poolt kui enamasti praktikaasutuse poolt.

Tartu Ülikooliga koostöölepingu sõlminud praktikaasutusel (kool, lasteaed) on lepinguga määratud koordinaator, kes leiab igale üliõpilasele juhendaja või mentorõpetaja ning vastutab koostöölepingus ette nähtud asjaajamise ja infovahetamise eest. Koordinaator esitab kaks korda aastas (jaanuaris ja juunis) oma asutuse praktikate toimumise aruande ülikooli praktikate koordinaatorile. Pärast aruande kooskõlastust korraldab koordinaator asutuse e-arve esitamise ülikoolile ja juhendajatele töötasu maksmise.

Praktikaasutuse poolne juhendaja/mentor saab teate tulevaste praktikantide ja praktika toimumise aja kohta praktikaasutuse koordinaatorilt. Täpsema praktikaaine juhendi koos üliõpilase praktikaülesande ning enda kui juhendaja ülesannete täpsema kirjeldusega saab praktikaasutuse poolne juhendaja enne praktika algust ülikoolipoolselt praktika juhendajalt (praktikaaine õppejõult).

Üliõpilane võtab juhendajaga ühendust, et leppida kokku praktikate toimumised täpsed ajad.

Koostöölepingu täitmisega seotud üldiste küsimuste või probleemide korral võtab koordinaator ühendust ülikoolipoolse praktikate koordinaatoriga. Üliõpilase praktikaga seotud konkreetsete küsimuste ja probleemide korral võib praktika juhendaja ühendust võtta praktikaaine õppejõu või ülikoolipoolse juhendajaga, kelle kontaktid on ära toodud praktikaaine juhendis.

Praktikaasutuseks olemine ning üliõpilaste praktikate juhendamine on hea võimalus tuua oma töötajateni uusimat teadmust ülikoolist, pakkuda neile professionaalse arengu võimalust ning  luua side võimaliku tulevase töötajaga juba tema õpingute ajal. 

#koostöö
Üliõpilased tunnis

Eduko

Jaga
08.12.2021
#koostöö
Üliõpilased kotttoolidel

Pedagogicumi koostööpartnerid

Jaga
23.11.2021
Jaga
22.11.2021