Skip to main content

Haridusteaduslikud uuringud

Haridusteaduslikke uuringuid tehakse Tartu Ülikooli mitmes akadeemilises üksuses ja Pedagogicumi roll on vajadusel seda tegevust koordineerida.

 

Õpetajahariduse arendusrühmad

Arendusrühm    Arendusrühma juht
T 1.1 üldpädevused    Margus Pedaste
T 1.2 digipädevused    Mario Mäeots
T 1.3 hariduslikud erivajadused    Evelyn Kiive
T 1.4 mitmekuluurilisus    Anna Golubeva
T 1.5 alus- ja algharidus    Krista Uibu
T 1.6 loodus- ja reaalained    Miia Rannikmäe
T 1.7 humanitaar-sotsiaalained    Olga Schihalejev
T 1.8 kehaline kasvatus ja kunstid    Henri Tilga
T 1.9 õpetaja professionaalne areng    Äli Leijen
T 1.10 haridusasutuse juhtimine ja arendamine    Pihel Hunt

 

 

Image

Uuemaid teaduspublikatsioone haridusteaduste ja õpetajahariduse alalt