Skip to main content

Maailma keelte ja kultuuride kolledž

J. Liivi 450409 Tartu linn, Tartu linn, Tartumaa EST
keeled@ut.ee
Tiina Kattel
asedirektor
osakonna juhataja
osakonna juhataja, eesti ja leedu keele nooremlektor
MA (maailmakirjandus)
737 6359
(6359)
J. Liivi 4-113
Tanel Lepsoo
asedirektor
osakonna juhataja, prantsuse kirjanduse kaasprofessor
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
506 9641 (6246)
J. Liivi 4-117
Age Allas
tasemeõppe koordinaator
737 6255
J. Liivi 4-111
Kätlin Lehiste
kommunikatsioonispetsialist 0,75 k
MA (inglise keele õpetaja)
Mari-Liis Tina
raamatukoguhoidja (tööleping peatatud) 0,6 k
Tiina Kattel
asedirektor
osakonna juhataja
osakonna juhataja, eesti ja leedu keele nooremlektor
MA (maailmakirjandus)
737 6359
(6359)
J. Liivi 4-113
Tanel Lepsoo
asedirektor
osakonna juhataja, prantsuse kirjanduse kaasprofessor
PhD (prantsuse keel ja kirjandus)
506 9641 (6246)
J. Liivi 4-117
Age Allas
tasemeõppe koordinaator
737 6255
J. Liivi 4-111
Kätlin Lehiste
kommunikatsioonispetsialist 0,75 k
MA (inglise keele õpetaja)
Mari-Liis Tina
raamatukoguhoidja (tööleping peatatud) 0,6 k

Anglistika osakond

Klassikalise filoloogia osakond

Romanistika osakond

Germanistika osakond

Slavistika osakond

Skandinavistika osakond

Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond

Aasia regiooni keelte osakond

Balti regiooni keelte osakond

Akadeemilise väljendusoskuse keskus

Testimiskeskus